Địa điểm

Cách đi đến Mito
Từ sân bay Narita (Terminal 1 Tầng 1 Điểm dừng xe buýt số 8 / Terminal 2 Tầng 1 Điểm dừng xe buýt số 10) ==> Xe buýt cao tốc khoảng 2 tiếng ==> Xuống xe ở ga Mito cửa Nam
Từ sân bay Ibaraki ■ Xe buýt cao tốc khoảng 40 phút ==> Xuống xe ở ga Mito cửa Nam
■ Xe buýt thường khoảng 70 phút ==> Xuống xe ở ga Mito
Từ ga Tokyo
(Cửa Nam Yaesu)
■ Xe buýt cao tốc khoảng 2 tiếng ==> Xuống xe ở ga Mito cửa Nam hoặc cửa Bắc
Từ ga Ueno ■ JR Joban Line Tokkyu khoảng 65 phút ==> Xuống tàu ở ga Mito
Cách đi đến Học viện Hitachi
■ JR Joban Line/ Suigun Line・Kashima Rinkai Tetsudo xuống xe ở ga Mito
■ Ra cửa Nam bắt xe buýt chiều đi Bãi đỗ xe Yoshizawa
■ Xuống xe ở điểm dừng xe buýt 「吉沢北(Yoshizawakita)」

Địa điểm

Bản đồ hướng dẫn

Page Top